ساعات فعالیت باشگاه

سالن آقایان شنبه تا 5 شنبه: 8 صبح تا 23 شب

جمعه و روزهای تعطیل رسمی: 15 عصر تا 19 شب

 

 سالن بانوان شنبه تا 5 شنبه: 8 صبح تا 21 شب

تعطیل وسط هفته: ساعت  9 صبح تا 12 ظهر

سالن بانوان جمعه ها تعطیل می باشد.

 

 باشگاه بدنسازی گلها  5 روز در سال کاملا تعطیل است

روز های تعطیل باشگاه

اول فروردین ماه

13 فروردین ماه

21 ماه رمضان

تاسوعا

عاشورا

صفحه کاربری